هر کاربر تنها اجازه استفاده از یک شناسه کاربری که با اطلاعات صحیح و دقیق تکمیل شده را خواهد داشت.
کاربران زیر ۱۸ سال تنها با نظارت و تایید خانواده یا سرپرست خود امکان استفاده از فروشگاه گیم سنتر را خواهند داشت.
خرید تحت عنوان واسطه ممنوع می باشد مگر برای همکاران گرامی که لازم است قبل از خرید، با پشتیبانی هماهنگ کنند.
همکاران تنها اجازه خرید اکانت ظرفیت اول/آفلاین و اکانت کامل را دارند و خرید اکانت توسط ایشان تخلف می باشد.
برای ارتباط با فروشگاه از صفحه ارتباط با ما و در ساعت کاری یعنی از ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰ روزهای غیرتعطیل استفاده کنید.
تمامی سفارش ها طی ۱۰ دقیقه تا ۷۲ ساعت کاری در فاکتور شما در بخش رهگیری سفارش ارسال خواهد شد.
تمام بازی های ارائه شده در فروشگاه گیم سنتر بصورت اکانت دیجیتالی قانونی و با در ریجن یک آمریکا ارائه می شود.